השאירו פרטים
ונחזור אליכם בהקדם!

הפרטיות והאבטחה של המידע שלך הם בעל חשיבות עליונה עבורנו. לא נשתף, נמכור או נעשה שימוש לרעה בפרטים שלך בכל דרך שהיא. המידע שלך ישמש אך ורק למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות שלנו.

לעסקים Apple הבית של

התקדמו ל-MacBook Pro החדש
קבלו עד 3000 ש"ח
החזר עבור ה-Mac הישן שלכם
והדרכה רשמית של Apple ללא עלות!

boardAsset-1@200x

Meital Reiss Yaakov

VP Service

Passionate for Customer service satisfaction.

15 years of experience in various lab, c.sat and service management roles.

Managing Apple projects for key enterprise customers in Israel. Delivering A-Z lifecycle approach for organizations. 

Joined Wediggit in 2017 and quickly assembled a unique team of highly  professional experts. Setting high goals and making enterprise succeed with Apple.

Moshe Kepten

VP Sales

Apple passionate veteran. Senior executive with 23 years of experience in various sales & marketing  management roles.

Personal touch with CIO and C level executives in the Israeli IT market.

Joined Wediggit in 2016 and built a creative passionate sales team. Setting high goals and changing the Israeli enterprise market by deploying innovative Apple solutions.

Naty Drutin

CEO

An entrepreneur with proven ability to create a breakthrough change in long established markets.

Senior executive with 25 years of experience in various sales, marketing and business developing leadership roles.

Established Wediggit  in 2014 and with team of passionate professionals, created a change in the landscape of using Apple technologies @ enterprise in Israel. 

Login

To see our products